Kotva

Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Nabídka pracovních pozic

Nabídka pracovních pozic (Velikost: 331.91 kB)

Mapa webu

Dřevařská výroba


V učebním oboru Dřevařská výroba se žáci naučí vykonávat přípravné práce při zpracování dřeva a zajišťovat základní činnosti ve dřevozpracující výrobě (například připravovat, upravovat a uskladňovat suroviny a vhodné materiály pro jejich další použití). Budou schopni číst v jednoduchých technických výkresech a technologických postupech, používat vhodné nástroje, nářadí a jednoduché stroje ve výrobním procesu, ručně i strojně opracovávat dřevo a materiály na bázi dřeva, sestavovat hotové výrobky a součásti, vhodně je skladovat, balit a manipulovat s nimi. Výuka oboru je zaměřena na ruční a mechanické opracování materiálů a polotovarů dřevařské prvovýroby, zejména na zpracování dřevní hmoty na pilařských závodech, například třídění kulatin, výroba, třídění a sušení řeziva, ochrana dřeva impregnací, obsluha a údržba základního strojního zařízení, ostření nástrojů. 

Žáci mají k dispozici zázemí oboru Truhlář s vlastní školní truhlářskou dílnou, vybavenou například pásovou bruskou, olepovačkou ABS hran, formátovací pilou, kombinovanou srovnávací a tloušťkovací frézkou, atd.

 

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů jako je například český jazyk, matematika, občanská nauka, anglický jazyk, žáci studují odborné předměty, například technologii, materiály, stroje a zařízení, odborné kreslení, atd.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru najde uplatnění v odvětví dřevozpracující výroby při provádění jednoduchých pracovních činností, například při obsluze strojů, zařízení v dřevařské prvovýrobě, v pilařské výrobě, stejně tak i v truhlářské výrobě při manipulaci s materiály. Bude připraven pro práce v dřevařské, truhlářské, nebo pilařské výrobě, zejména pro manipulaci s materiálem, polotovary a výrobky, stejně tak i pro základní práce spojené se strojním a ručním opracováním dřeva. Absolvent bude schopen výroby průmyslových výrobků ze dřeva, jednodušší montáže nábytku, atd.

  

Délka a forma vzdělávání

Tento bor vzdělávání lze realizovat v těchto formách vzdělávání:

  • 3 roky v denní formě vzdělávání.
  • 1–1,5 roku v denní formě vzdělávání, ve zkráceném studiu, pro absolventy oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou, či výučním listem oboru vzdělávání kategorie H.

 

Dosažený stupeň vzdělání:

  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.

 

Absolvent oboru není dostatečně připraven pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.