Kotva

Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Nabídka pracovních pozic

Nabídka pracovních pozic (Velikost: 331.91 kB)

Mapa webu

Výchovný poradce školy

Vloženo: 25.6.2015 | Autor: Radovan Šrejbr| Zobrazeno: 16974x | Upravil: Radovan Šrejbr
Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění naše škola nabízí služby výchovného poradce.

Výchovný poradce školy: Mgr. Jana Pazderková

kontakt: jana.pazderkova@litegra.cz  

 

     Činnost výchovného poradce vykonává Mgr. Jana Pazderková. Žáci naší školy, i zákonní zástupci žáků školy, se na ni mohou obracet se žádostmi o radu a pomoc každou středu v sudém týdnu od 11:55 do 12:40 hod (5. vyučovací hodina) a každé úterý od 13:35 - 14:20 hod. (7. vyučovací hodina), v případě delšího jednání doporučujeme schůzku si předem domluvit. Po domluvě je možnost sjednání individuální konzultace.

     

     Výchovný poradce se v rámci výchovné a poradenské činnosti zaměřuje na tyto tři oblasti:

 

1. Studijní poradenství

 • Adaptace žáků prvních ročníků při přechodu ze základního vzdělávání na střední školu
 • Péče o žáky se specifickými poruchami učení – evidence, spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a se speciálními poradenskými centry, v opodstatněných případech vypracování individuálního vzdělávacího plánu
 • Péče o žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky
 • Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním
 • Péče o žáky nadané a mimořádně nadané
 • Péče o žáky cizince a o žáky z jiného sociokulturního prostředí
 • Pomoc žákům se studijními problémy – ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů a odborného výcviku
 • Práce se žáky s nedostatečnými studijními návyky

 

2. Výchovné poradenství

 • Pomoc žákům při osobnostních potížích a při potížích v rodině, předání žáka do odborné péče
 • Poskytování návrhů a doporučení v oblasti výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi zaměřenými na osobnostní rozvoj člověka, zajišťování přednášek a výchovně vzdělávacích akcí
 • Spolupráce s Policií ČR

Níže naleznete odkaz na webové stránky s informacemi o mobilní aplikaci "Nepanikař". Aplikace je zdarma ke stažení a poskytne rychlou první psychologickou pomoc.

Aplikace obsahuje sedm základních modulů:

 • deprese,
 • úzkost/panika,
 • sebepoškozování,
 • myšlenky na sebevraždu,
 • moje záznamy,
 • poruchy příjmu potravy
 • a kontakty na odbornou pomoc.

Odkaz na webové stránky aplikace zde.

 

Nenech to být 

Škola je zapojena do programu "nenech to být", cílem programu je předcházet šikanóznímu chování mezi žáky školy.

 

 

3. Kariérové poradenství

 • Činnosti zaměřené na uchazeče o vzdělávání na naší škole - zajištění dnů otevřených dveří, zajištění účasti naší školy na veletrzích vzdělávání, spolupráce se základními školami, komunikace s uchazeči o studium na naší škole a s jejich zákonnými zástupci
 • Poskytování vzdělávací, poradenské a informační podpory volbě vhodné vzdělávací cesty a pozdějšímu uplatnění na trhu práce – volba oboru, přihlášky ke studiu na SŠ, VOŠ, VŠ
 • Komunikace s potenciálními zaměstnavateli, zajištění exkurzí do firem, spolupráce se zařízeními pro předškolní a mimoškolní výchovu
 • Sledování a analýza uplatnění absolventů školy na trhu práce

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.