Kotva

Škola online

Moodle

Moodle

 

 

Školní email

Nabídka pracovních pozic

Nabídka pracovních pozic (Velikost: 331.91 kB)

Mapa webu

Knihařské práce


V učebním oboru Knihařské práce získají žáci přehled o polygrafickém výrobním odvětví, získají všeobecný přehled o knižní produkci, strojích a zařízeních používaných v knihařské výrobě i odborné vědomosti o ruční vazbě. Seznámí se s používanými knihařskými materiály, způsoby jejich zpracování a postupy prací v knihárnách a kartonážních provozech, ve kterých jsou zpracovávány kartony, papíry, lepenky.

V praxi se žáci naučí ovládat základní knihařské operace při výrobě jednoduchých knihařských výrobků, například zpracovávat knihařské výrobky, knihy, potahovanou kartonáž (různé druhy ručních vazeb, spisových desek, druhy bloků, krabic, atd.).

Naučí se používat nástroje a pracovní pomůcky vhodné pro konkrétní pracovní postupy, náležitě volit jednotlivé druhy knihařských materiálů a respektovat předepsané způsoby skladování a manipulace s materiálem. Osvojí si technologické postupy zhotovení knižních vazeb a ostatních výrobků v knihařském oboru. Žáci oboru získají také znalosti z dějin umění a znalosti vztahující se k vývoji knižní vazby.

Žáci mají k dispozici zázemí oboru Grafický design obalů s velkoformátovým řezacím plotrem, sublimační tiskárnou, lisem na odznaky, sadou na linoryt, atd.

  

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů jako je například český jazyk, matematika, občanská nauka, anglický jazyk, žáci studují odborné předměty, například technologii, materiály, polygrafický základ, atd.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění v knihárnách a kartonážních provozech při zpracování kartonů, lepenek a ušlechtilých papírů ručně. Zhotovuje jednoduché knihařské výrobky, například bloky, spisové desky, krabičky, sáčky a provádí opravy poškozených vazeb. Pod vedením zvládá jednoduché práce dle návodů v knihárnách a knihařských provozech, zvládají obsluhu příslušného strojového vybavení a její základní údržbu.

  

Délka a forma vzdělávání

Tento bor vzdělávání lze realizovat v těchto formách vzdělávání:

  • 3 roky v denní formě vzdělávání.
  • 1–1,5 roku v denní formě vzdělávání, ve zkráceném studiu, pro absolventy oborů vzdělávání ukončených maturitní zkouškou, či výučním listem oboru vzdělávání kategorie H.

 

Dosažený stupeň vzdělání:

  • Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.

 

Absolvent oboru není dostatečně připraven pro přímé pokračování v nástavbovém studiu, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.